Modovenesc, prea moldoveneşte

Standard

― Dar ce-a făcut, maică?
― Cum adicî ce-o făcut? Puşlamaua! Are o praşte şi ocheşte vrăghile cu praştea aiasta şi chetrili pălesc ţâgla di pi casî, şî ţâgla sî crapî şî-mi plouă-n pod! Încheliţatu! Aista trebe urechit di urechi. O ochit un guguştiuc c-o cheatră ş-o chicat la mini-n ogradî, şî eu eram pi prispî, şî el o sărit gardu chiar în faţa me ca sî ieie guguştiucu. Cî ieu sufăr cu chicioarele şî nu poci sî-l fugăresc. Şî eu avem nişti goromeli la uscat, în soari – în soari li evem! – ş-o mai luat şî din goromeli, ca sî mâninci! Mă, încheliţatule, chiar aşa, în faţa me sî-mi mânânci goromelili!? O luat guguştiucu cari sî zbăte în ogradî la mini, i-o sucit gâtu ca un hultan, ca un hultan i l-o rupt acolo în faţa me. Păi, nu-i drac, aista-i chiar drac! Păi-da-cum-dar! Ce-ai făcut, mă, cu guguştiucu, l-ai mâncat? Cum sî mânânci păsărili cerului, mai copchile, cini te-o ’nvăţat aşa ceva!? Păi ni ie foc casâli, măi, di-aiasta i-o luat foc casa lu Mărdari, şî poliţia nici nu ştie di tini! Cî tu mânânci păsărili lu Dumnezău. Ia uitî-ti la dânsu, ş-acu sî râdi; di ci ti mai râzi mă încheliţatule!? Ai, măi, vrei sî-mi dai foc la casî? Păi nu mă duc eu la şcoalî ca sî ti spun cî vrei sî-mi dai foc la casî? Sî când o sărit gardu ’napoi o mai rupt ş-o scândurî di la gard, ş-acu pe-acolo îmi sar găinili-n drum. Vai şî vai di capu meu! Di undi am eu parali ca sî cumpăr altî scândurî ca sî-mi pun la gard!? Dar lăsaţ, v-am ieşât cu plinu, şî dac vă duceţ la Brânzoaia o sî vă meargî ghini – ghini o sî vî meargî…

duda.jpg

Comentariile nu sunt permise.